I. A creativejob.hu oldalon történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a regisztráló felhasználó (továbbiakban Felhasználó) hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Ceuart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint adatkezelő, a creativejob.hu és kreativallas.hu (továbbiakban: creativejob.hu) oldal szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje. Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.

II. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza a személyes adatok kezelésének rendjét, az adatkezelési -feldolgozási eljárást és a személyes adatok törlési lehetőségét.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Szolgáltató a regisztrált felhasználók alábbi adatait kezeli:

a felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb a felhasználó által megadott adatokat.

Felhasználó személyes adatait a felhasználó hozzájárulásával kezeljük . A felhasználó hozzájárulásának minősül az adatkezelő honlapján lévő regisztrációs adatlap kitöltése.

Szolgáltató a felhasználókra vonatkozó különleges adatokat nem kezel.

Szolgáltató kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használ fel Felhasználói előzetes jóváhagyása alapján.

Felhasználóink személyes adataira a regisztráció során azért van szükség, hogy a közzétett hirdetések, önéletrajzok és portfólió vonatkozásában a visszaéléseket ki lehessen szűrni. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Felhasználó nem vonja vissza a nyilatkozatát addig kezeljük az adatait, és természetesen harmadik személynek nem továbbítjuk az adatokat.

Zárt rendszerű számítógépes platformon tároljuk a Felhasználók adatait, betartva az ‘egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során’, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit.

Elektronikus hírlevéllel tájékoztatjuk Felhasználóinkat tevékenységünkről és szolgáltatásainkról, amennyiben Felhasználók regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra.

Budapest, 2015. szeptember 1.