Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) a www.creativejob.hu és a kreativallas.hu domainek alatt működő honlapra vonatkoznak.

A honlapot a CEUART Kft. (1143 Budapest, Hungária Krt. 116-118 Tel: +36 1 223 2206 www.info@ceuart.hu) üzemelteti (Üzemeltető) A honlapot Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, a Ceuart üzemelteti, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.

Felhasználó minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi, ideértve azon látógatókat is, akik nem regisztráltak. 

A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja.

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el. 

A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti.

A Felhasználók a honlapon csak saját személyes adataikat adhatják meg. 

Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.

Felhasználó kijelenti és garantálja a creativejob.hu oldalon általa megjelentetett, szerzői jogi védelem alatt álló és nem álló tartalmak, adatok és információk tekintetében, hogy azoknak jogosult tulajdonosa, illetve az azokban található információk pontosak, valósak és helytállóak, illetve nem sértik harmadik személyek jogait. 

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy az a honlapon általa hozzáférhetővé tett referenciák, szerzői művek, szöveges tartalmak tekintetében felhasználási szerződés vagy egyéb megállapodás alapján a felhasználási jogokkal rendelkezik, ezek birtokában van.

A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint használhatók fel. A Felhasználó semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja az elérés szünetmentességét. Az Üzemeltető a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Az Üzemeltető a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül Az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.